Din guide när du ska köpa och sälja med hjälp av oss

För att du ska känna dig trygg genom hela försäljningen eller ditt bostadsköp har vi sammanställt en kort vägledning genom processen.

Första mötet

Vi presenterar vår affärsprocess, gör en bedömning av marknadsvärdet, och ringar in den primära målgruppen. Sedan tar vi tillsammans fram en försäljningsplan.

 • Presentation
 • Marknadsvärdering
 • Individuell försäljningsplan
 • Uppgifter från Lantmäteriet/Bostadsrättsföreningen
 • Faktauppgifter om objektet
 • Våra tilläggstjänster
 • Kvalitetssäkring

Maximera affären

Vi säkerställer att ditt objekt presenteras på bästa tänkbara sätt. Förbereder marknadsföringen genom noggrann research och finjusteringar. Med allt på plats tar vi fram en objektsbeskrivning som godkänns av dig.

 • Besiktning och försäkring
 • Energideklaration
 • Planritningar anpassade för tryckt material och webben
 • Faktainsamling och kontroller
 • Fotografering
 • Områdesplaner, byggrätt, bygglov
 • Objektsbeskrivning
 • Preliminär skatteuträkning
 • Styling

Startskottet

Nu blir det officiellt. Ditt objekt finns ute på marknaden. Vi exponerar ditt objekt i rätt kanal mot rätt målgrupp, attraktivt och effektivt. Vi arbetar akivt med spekulantregister och sprider nyheten där vi vet att intresset är som störst. Nu börjar affärens spännande fas.

 • Digitala kanaler
 • Ev. printannonsering
 • Aktivt kundregister
 • Utställningar
 • Kontaktnät

Visning, budgivning, försäljning

Nu är det dags att göra affärer! Vi förbereder en professionell visning med komplett presentationsmaterial och hjälper dig genom hela processen. Hela tiden med siktet inställt på bästa möjliga affär.

 • Visningen – en kundupplevelse
 • Personliga visningar
 • Tillgänglighet
 • Fortlöpande information och råd
 • Förhandling med spekulanter
 • Likviditetskontroll av köpare

Vi knyter ihop affären

Vi bjuder båda parter till oss för geomgång och kontraktsskrivning, vilket föregåtts av kontraktsförslag. Ni erbjuds vår expertis för att underlätta er affär.

 • Genomgång av överlåteseavtal/köpeavtal
 • Eventuella vilkor
 • Handpenning – depositionsavtal
 • Relevanta informationsblad
 • Tilläggstjänster och samanbetspartners

Vid din sida hela vägen

Vi finns till hands och ger dig löpande information om allt som rör den kommande flytten.

 • Efterbesiktning
 • Rådgivning
 • Kontakt med banker
 • Eventuella villkorsuppfyllanden
 • Utbetalning av handpenning


Vi avslutar affären

Vi upprättar en avräkning med fördelning av kostnader. Köparen lägger slutlikviden och vi tar i förekommande fall fram ett köpebrev. Vi avslutar med en kundutvärdering som är ett viktigt verktyg för vår kvalitetsutveckling.

 • Likvidavräkning
 • Köpebrev/Överlåtelsebevis
 • Lånehandlingar
 • Kvalitetsuppföljning
 • Överlämnande av journalföring, sk Mäklarjournal